OBAVJEŠTENJE – provjera znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije | Frizer Zoran
Frizer Zoran 3

OBAVJEŠTENJE – provjera znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije

Na osnovu člana 24 Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (Sl. list CG, br. 40/16) Organizator obrazovanja odraslih Zoran, rješenje UP I broj: 04-1-375 od 26. 10. 2007. godine, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

Da će se provjera znanja, vještina i kompetencija prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka, pomoćni frizer/frizerka koji su započeli ovaj postupak podnošenjem zahtjeva/prijave Kući mode i ljepote “ Zoran “ , u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovati , 16. 06. 2019. godine sa početkom u 09:00 h, u prostorijama JU Srednje stručne škole “ SPASOJE RASPOPOVIĆ “ ul. Vasa Raičkovića 26, 81 000 Podgorica.

Zahtjevi / prijave se predaju u Kuća mode i ljepote “ Zoran“, ul. Njegoševa 29 od 06.06. do 15.06.2019.

Svi kandidati su dužni na dan polaganja donijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35,00 € za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka, pomoćni frizer/frizerka na žiro račun Kuće mode i ljepote “ Zoran“ : 520-13174-32, Hipotekarna banka.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš), diplomu o završenoj srednjoj skoli ( za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka), diplomu o završenoj osnovnoj školi

( za sticanje stručne kvalifikacije pomoćni frizer/frizerka )

Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.

Prijavni obrazac možete preuzeti dolje:

– > Kliknite na ovaj link i podognite prijavni obrazac <-