Obavještenje - PROVJERA ZNANJA | Frizer Zoran
Logo akademije Zoran

Obavještenje – PROVJERA ZNANJA

Na osnovu člana 24 Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama (SI. list CG, br. 40/16), a u vezi sa članom 4 Pravilnika o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije,
Organizator obrazovanja odraslih Zoran (rješenje UP | broj: 04-1-375 od 26. 10. 2007. godine) objavljuje

OBVJEŠTENJE

Da će se provjera znanja, vještina i kompetencija
prijavljenih kandidata za sticanje stručne kvalifikacije
frizer/frizerka, u skladu sa Ispitnim katalogom, realizovati
19. 07. 2020. godine sa početkom u 9h, u prostorijama JU
Srednje stručne škole “Spasoje Raspopović”, ul. Vasa
Raičkovića br. 26, 81000 Podgorica.

Svi kandidati su dužni na dan polaganjadonijeti uplatnicu sa uplaćenim iznosom od 35,00€ za sticanje stručne kvalifikacije frizer/frizerka na žiro račun Kuće mode i ljepote Zoran d.o.o. u Hipotekarnoj banci: 520-13174-32.

Zahtjevi (prijave) ispita se predaju u prostorijama Kuće mode i ljepote Zoran u Njegoševoj ulici br. 29 od 07 .07. do 17. 07. 2020.

Kandidati su dužni ponijeti na ispit i identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). Kandidatima koji sa sobom ne ponesu uplatnicu i identifikacioni dokument neće biti omogućeno polaganje ispita.