U februaru održan stručni seminar na Zlatiboru u suorganizaciji tima "Zoran" | Frizer Zoran
Odrzan Strucni Seminar Na Zlatiboru U Suorganizaciji Tima Zoran 4

U februaru održan stručni seminar na Zlatiboru u suorganizaciji tima “Zoran”

Poznato je da Kuća mode i ljepote “Zoran”’ i njen vlasnik Zoran Vukčević neprekidno rade na usavršavanju i edukaciji, kako svojih zaposlenih, tako i svih zainteresovanih, a sve u cilju praćenja svjetskih trendova i implementacijom istih kroz sopstveni sistem poslovanja kako bi odgovorili na sve veće izazove u pružanju usluga visokog kvaliteta.

Odrzan Strucni Seminar Na Zlatiboru U Suorganizaciji Tima Zoran 1

Slijedeći ustaljenu praksu takvih aktivnosti, Zoran Vukčević je, sa svojim timom ,,Zoran’’ i partnerima ,,Nouvelle’’ Srbija,,Nouvelle’’ BiH, 24.- tog i 25.- tog februara organizovao na Zlatiboru ( Hotel Palisad ) stručni seminar na kojem su bile prezentovane najnovije boje i izbjeljivači renomirane linije ,,Nouvelle’’, proizvedene tehnološkim inovacijama koje zadovoljavaju najveće standarde.

Odrzan Strucni Seminar Na Zlatiboru U Suorganizaciji Tima Zoran 2

Seminar je bio edukativnog karaktera i interaktivnog sadržaja. Prisutni su imali tu cast i zadovoljstvo da slušaju profesionalce iz tima
,,Nouvelle’’ Lorenca Zaga i Alberta Leonea, koji su svoje široko znanje i iskustvo podijelili sa njima, upoznajući ih sa inovacijama
,,Eslabondex’’ izbjeljivača, ,,Eslabondex ultra’’ izbjeljivača i korektora i ,,Paint bang’’ boja, radeći na živim modelima, a nakon toga strpljivo odgovarajući na pitanja velikog broja zainteresovanih.

 

http://frizerzoran.me